Daginstitutioner, dagpleje og legestuer

Jeg kommer gerne ud til jer og laver rytmikforløb, kurser eller foredrag.

Rytmikforløb

I kan bestille en enkelt gang, eller I kan bestille et forløb, der strækker sig over flere gange.

Forløbet tilrettelægges sammen med jer, så det ”skræddersyes” til jeres børnegruppe/behov/ønsker. Har I nogle rekvisitter, I gerne vil bruge noget mere (f.eks. trommer, faldskærm, ærteposer osv.), inddrager jeg det i planlægningen.

I kan også få inspiration til, hvordan I kan bruge stomp i undervisningen, f.eks. kan vi spille på murerbaljer, -spande og vandflasker.

Undervisningen tilrettelægges, så den både styrker børnene musikalsk og motorisk, og der lægges altid vægt på musikglæde og sjov.

Kontakt