Bog: Småbørnsrytmik

Beskrivelse

  • Bog, med Cd (med 64 sider)
  • ISBN: 87-7612-221-2

 

Tyve aktivitetssange til musikudøvelse med de ca. 1-3-årige børn. Repertoiret er velegnet i såvel dagplejen, vuggestuen, på musikskolen som i hjemmet.

Anmeldelser

Motorikforeningens anmeldelse v. Jette Adolfsen

Dorte Nørgaard, der er rytmik- og motoriklærer, forfatter, komponist, musiker og meget mere, har skrevet en dejlig musikhåndbog til småbørnsrytmik. Bogen består af 20 danske børnesange.

Bogen er let og overskuelig at gå til, og den bærer præg af forfatterens store kendskab til børns motoriske og musiske udvikling.

 

Som Dorte Nørgaard skriver i sin indledning er børn taknemmelige at arbejde med. Med sang og musik påvirker og styrker man forskellige områder hos børnene. Børn synger, før de kan tale, og de to første år kan man ikke adskille musik og sprog. Musik og bevægelse er uadskillelige faktorer for barnet. Dorte Nørgaard giver mange gode grunde til at bruge sangen i det daglige samvær med børnene.

 

Hun har desuden en stor viden om barnets motoriske udvikling, som hun bl.a. har fået via motorikuddannelsen på Bøgelundskolen hos Anne og Bente i 2005-2006. Denne viden får man del i, når hun i første del af bogen underbygger med teori om, hvorfor sang og musik er så godt for børnene. Hun fortæller om det 1-3 årige barns udvikling musisk, sprogligt, motorisk, syn, hørelse, psykisk og leg.

Derefter kommer sangene, noderne og beskrivelse af, hvad den enkelte sang styrker hos barnet plus en legeanvisníng og begrundelse.

For os, der ikke kan læse noder er der hjælp i form af den indlagte CD indeholdende alle 20 sange.

 

Bogen er et dejligt friskt pust af nye sange, som er lette at lære.

Jeg kan derfor varmt anbefale den, da jeg har afprøvet sangene på egne dagplejebørn med stor succes. For mig er bogen blevet et arbejdsredskab, hvor jeg via sangen kan sikre mig, at jeg kommer omkring nogle af de ting, der skal styrkes og udvikles hos børnene. Jeg vil ønske, at denne bog bliver fast inventar i alle dagplejeres legestuer.

Bogen henvender sig foruden til dagplejere også til forældre, vuggestuer, musikskoler m.m.

Tak til forfatteren, fordi hun har lavet denne dejlige bog.

Musik før ni’s anmeldelse v. Erik Lyhne

Glæden ved at spille og synge med børn i alle aldre lyser langt ud af Dorte Nørgaards nye bog “Småbørnsrytmik”. Hun skriver engageret om sit musikalske arbejde med børn og kommer med mange gode anvendelige billeder fra de erfaringer hun har gjort sig gennem sit arbejde i musikskolen Laura i Århus.

I flere år har der foregået en debat om hvem der egentlig skulle synge og spille med børn og hvordan det skulle foregå. Dorte Nørgaard skærer igennem i denne debat.

Hun skriver:

“Det er min bedste overbevisning at det er bedre at synge med det næb, man har, end det er at forcere sin stemme op i et ubehageligt leje eller, i værste fald, undlade at synge. Børn hører musik i mange sammenhænge og vil ikke få ødelagt deres musikalitet af, at nogen synger dybt eller måske ikke rent.”

Bogen er delt i to afsnit – et hvor Dorte Nørgaard gennemgår forskellige teoretiske emner omkring børns musikalske udvikling og et med mange af de iørefaldende sange som hun bruger sammen med børnene i musikskolen.

Jeg vil anbefale Dorte Nørgaards bog på det varmeste – og er slet ikke i tvivl om trygt at ville overlade mine børn i hendes musikalske varetægt.

Jeg tror Dorte Nørgaards motto må være: musik og sang holder livet i gang!

Erik Lyhne er seminarielærer på Århus Dag- og Aftenseminarium, forfatter mv.